پروانه ماهی

پروانه ماهی آفریقایی African Butterfly Fish
نام علمی : Pantodon buchholzi
نام معمولی : پروانه ماهی آفریقایی ، پروانه آب شیرین
Freshwater Butterfly
Butterfly Fish
Freshwater Butterfly Fish
Butterflyfish, Poisson papillon, Motylowiec
خانواده : Pantodontidae
منشا : آفریقا
سطح مراقبت : آسان تا متوسط
اندازه بالغین : حدود 10 سانتیمتر ، نرها به 12 سانتیمتر میرسند .
اسیدیته مناسب ph : 6 تا 7.5
سختی آب : 2 - 10 dH
دمای مناسب : 23 تا 30 درجه سانتیگراد
طول عمر : 5 سال و یا بیشتر
عادات : ممکن است برای خوردن ماهیان کوچکی که در سطح آب شنا میکنند تلاش کرده و انها را شکار کند.
تولید مثل و تکثیر : آسان نیست ولی در اسارت تکثیر شده و تخم گذارند . تخمها در سطح پخش شده و توسط والدین و ماهیان دیگر خورده میشوند.
اندازه تانک : حداقل 80 لیتر